Over 50.000 meldinger om mulige vaksinebivirkninger