Skal ha ranet bensinstasjon med kniv – og rasert psykiatrisk post