Barnehagelærar Aashild Hetland har 30 års erfaring og høgare utdanning. Pedagogen vil du skal slutte å kalle ho barnehagetante. Foto: Staale Wattø

Altfor få vil ha Aashilds yrke – må headhunte kompetente folk

Ein tredjedel av barnehagane på Nordvestlandet har ufaglærte i pedagogstillingar. Barnehagen på Godøya har gitt opp å skaffe utdanna barnehagelærarar på den vanlege måten.