– Det er normalt med oppgang i første kvartal og selv med dyrtid og høge renter er det sterk vekst i de fleste delene av landet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Eiendom Norge presenterer boligprisstatistikk for første kvartal 2023 i syv regionsrapporter; Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner.

Sterkest utvikling i Norge i første kvartal i år hadde Sunnfjord i Vestland (+5,3 prosent), Lindesnes (+5,1 prosent) og Stavanger Vest (+5,0 prosent).

Samlet for de fire siste kvartalene er det Lindesnes som har hatt sterkest oppgang på 10,1 prosent, fulgt av Arendal med en oppgang på 8,8 prosent og Grimstad og Lillesand med en oppgang på 7,3 prosent. Svakest utvikling hadde Hamar med en nedgang på 4,7 prosent.

– Boligprisene stiger normalt i første kvartal og det var tilfelle også i år. Sør- og Vestlandet skiller seg fortsatt ut som områdene med sterkest vekst i landet. Den sterke utviklingen nasjonalt må forklares med at norsk økonomi går sterkere enn man trodde ved årsskifte, i kombinasjon med lettelsene i utlånsforskriften som trådte i kraft ved årsskifte.

Det har også blitt solgt godt med boliger nasjonalt i årets tre første måneder og det er kun i rekordåret 2021 det er solgt flere boliger i første kvartal, sier Lauridsen.

Sjekk siste måneds boligsalg på Nordvestlandet i kartet her: