Regjeringen vil nemlig gi mer penger til helseforetakene i Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet, slik at de kommer på nivå med Sør- og Østlandet. I praksis har disse tre hatt dårligere helsetilbud på flere felt enn Helse Sør-Øst, skriver NRK. Nå får de tre omsider samme beregningsnøkkel som en lenge har hatt på Sør- og Østlandet. – Dersom dette er riktig, er det veldig hyggelig at regjeringen har tenkt å rette opp skjevfordelingen over de kommende to år. Det er vi svært glade for, sier styreleder i Helse Vest, Oddvard Nilsen. Ut ifra opplysninger NRK viser til, kan Helse Vest vente seg rundt 200 millioner over statsbudsjettet i 2009 og 2010. (©NTB)