Kjøper fleire aksjar i Møreforsking

foto
Møre og Romsdal fylkeskommune kjøper aksjar for fem millionar kroner i Møreforsking i samband med ein emisjon. (Illustrasjonsbilde) Foto: Svein Aam