Uvanlig kraftig jordskjelv i Nordsjøen

foto
Røde prikker markerer jordskjelv siste døgn på kartet fra forskningsinstituttet NORSAR.