- Nordfjord har mist akuttkirurgien, derfor er det veldig viktig at Volda får behalde den, sa leiar Svein Hansen under spørjerunden.

- Og så ein annan ting: Desse fylkesgrensene og foretaksgrensene. Fjern dei, fortsette han.

  • Sjå video øverst i saka