Pensjonistene i Møre og Romsdal har nå tatt affære, etter oppslag i Sunnmørsposten 28.september, der det ble ropt varsko om planene til fjerning av busstoppet ved Ålesund sjukehus, og istedet erstatte det med et nytt helt oppe ved fylkesvegen.

– Det er fylkeskommunen som har ansvaret for busstransport for innbyggerne i fylket, og det kan ikke aksepteres at tilbudet til de svake skal prioriteres ned, skriver Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal i et brev til samferdselsavdelinga i fylket.

Mange eldre og sjuke er avhengig av et transporttilbus som ligger nært sjukehuset.