– Jeg forutsetter at bystyrerepresentantene tenker helhetlig, sier avtroppende ordfører Bjørn Tømmerdal (H).

Den snevre geografiske fordelingen i det nye bystyret er blant annet resultatet av aksjonen på Hessa forut og under valget. Den gikk ut på å oppmuntre velgerne til å stemme inn lokale representanter. Det hadde god effekt.

Avviser kritikk

I ei melding på Facebook-sida «Aksjonsgruppa for Hessa Skole» avviser man at aksjonsgruppe har forsøkt å påvirke velgerne valgdagen.

«Dagens resultat for ytre bydel må sees på som en oppfordring til byens styrende organer at noe må gjøres i forhold til skolesituasjon, vei/trafikksikkerhet og idrettshall i ytre bydel. Engasjementet som er vist i vår bydel er sterkt, og har ingenting med «upassende påvirkning» å gjøre. Vi har i lang tid fremstått som «den glemte bydel» – det ønsker vi å gjøre noe med!», heter det i Facebook-meldingen.

Les også: Kan bli ordføreravtale i Ålesund i kveld

Flere enn indre bydel

En telling Sunnmørsposten har foretatt viser at Hessa har flere bystyrerepresentanter enn hele indre bydel til sammen, det vil si fra Spjelkavik til Emblem. Dette er det mest folkerike området i Ålesund og området med størst utbygging.

En av de fra Hessa som uventet spratt opp til bystyret er Frps Terje Slinning Unhjem.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle komme inn i bystyret, og jeg vil tro at aksjonen har påvirket resultatet, sier Slinning Unhjem. Han jumpet fra 27. plass på den offisielle valglista til en 4. plass da valget var over. Unhjem forteller at han har fått mange positive tilbakemeldinger etter valget.

Hjertesaker fra Hessa

– Hva tror du var grunnen til at mange flytta deg opp på lista?

– Jeg har flere hjertesaker som gjelder Hessa. Den ene går ut på å få på plass skikkelig trafikksikring ved Hessa skole. Den andre gjelder Osane Idrettshall og kampen for skolene, sier Unhjem.

– Hva mener du om kommunestruktur og de store utfordringene som Ålesund kommune som helhet står foran?

– Det vil jeg ikke uttale meg så mye om nå. Det må vi ta opp i bystyregruppa, sier Unhjem.

Les også kommentaren: Binder Aurdal til kirkespiret?

Aksjoner før

Avtroppende ordfører Bjørn Tømmerdal sier i en kommentar at det ikke er første gang enkelte bydeler aksjonerer for å bli hørt.

– Sist var det Ellingsøya der de arbeidet for en ny idrettshall. Jeg forstår godt at man bruker de mulighetene man har til å påvirke.

– Hvilke konsekvenser kan en slik skeivfordeling av bystyrerepresentanter få for politikken som skal drives i Ålesund?– Det vil jeg ikke legge meg så mye oppi, men jeg forutsetter at politikerne fra Hessa har gjort seg opp en mening om de bare vil kjempe for vegstumper lokalt, eller om de vil se hva som gagner Ålesund kommune som helhet, sier Tømmerdal.

Kommunestruktur

Bjørn Tømmerdal var leder for styringsgruppa «Sunnmøre i Framtida» som vil utvikle Sunnmøre til å bli en av Norges mest attraktive og ledende regioner innen 2020. Han har også vært en av pådriverne for en storkommune som følge av kommunereformen. Dette er en sak som de nye bystyrerepresentantene vil måtte arbeide mye med.

– Det er en spennende tid som ligger foran. Kanskje er dette det siste valget av bystyre i Ålesunds historie. Da må bystyrerepresentantene tenke helhetlig, mener Bjørn Tømmerdal.

<strong>helhet:</strong> Avtroppende ordfører Bjørn Tømmerdal, forutsetter at politikerne fra Hessa har gjort seg opp en mening om de vil representere Ålesund kommune og det som er best for den som helhet.