Overvakar Kystruten frå Ålesund

foto
Per Sævik (til venstre) fekk besøk av administrerande direktør Egil Haugsdal i Kongsberg Maritime på kontoret på Mjølstadneset måndag. Sævik, som er styreleiar i Havila Kystruten, håpar serviceavtalen vil betale seg i form av mindre driftstans. Ny teknologi vil også medverke til å gjere skipa tryggare. Foto: Anne-Mari Tomasgard