Det sier Lars Berg Giskeødegård, gründer i Momentium. Han er som de andre i det Giske-baserte selskapet, et oppkomme av ideer.

Nå er det en designkonferanse, Industrial Design Conference (IDC/18), som står for tur.

– Det skjer 18. oktober i Øygardshallen på Giske, legger Mette Kamilla Skjong til. Hun er prosjektleder for konferansen.

Torsdag presenterte de IDC/18 for designere og andre interesserte.

– Stikkord for konferansen er foredrag, læring, nettverksbygging – og prisutdeling. I samarbeid med NTNU og ÅKP vil vi også strø litt glitter, legger Giskeødegård til.

Fortrinn

Arrangøren ønsker blant anna å synliggjøre konkurransefortrinnet som ligger i god design, å framsnakke designeryrket – og ikke minst oppfordre til samarbeid på tvers av bransjene.

Det er ikke tilfeldig at denne konferansen blir lagt til Sunnmøre. Her er det nemlig tunge designmiljø som blir lagt merke til langt ut over landets grenser.

Under presentasjonen torsdag trakk Giskeødegård blant anna fram designsterke selskap som Stokke, Rolls-Royce, Ulstein, Vard og Ekornes.

– Det at industridesign settes på agendaen for en konferanse er svært positivt. Det er mange felles problemstillinger på tvers av bransjer og fagmiljø, mener Lina Aker i Stokke.

Hun har allerede kryssa av 18. oktober i kalenderen. Det har også Torkild Skjong fra Vard gjort:

– En konferanse kan være et viktig bidrag for å bevisstgjøre våre behov og utfordringer for den lokale industrien. Og det kan være ei synliggjøring av hvilke muligheter og tjenester som eksisterer og som det vil være behov for i framtida.

Arrangøren er opptatt av at denne konferansen ikke bare skal være et samlingssted for de etablerte, men også fungere som en møteplass for dem som ønsker å etablere seg i bransjen.

God plass

IDC/18 er lagt til Giske, der Momentium disponerer et bygg på flere tusen kvadrat. Her håper de på 400 deltakere.

– Vi vet at det er innovative løsninger innenfor miljø, produkt og teknologi vi skal leve av i framtida. Industridesign er en helt avgjørende brikke i denne utviklinga, sier prosjektleder Mette Kamilla Skjong.