Lover bedre informasjon

foto
Om det skjer voldsepisoder eller andre alvorlige hendelser på en skole, så skal både foreldre og elever få god oppfølging fra skolen sin. Nå tar kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal grep og varsler nye felles retningslinjer for informasjon etter alvorlige hendelser ved ålesundskolene. Disse kan være på plass om et par måneder. Foto: Staale Wattø