Fylket øker lånene på Nordøyvegen

foto
Her ser vi hvordan Nordøyvegen vil bli med rundkjøring mot Hestøya. Foto: Statens vegvesen