Støre: Uaktuelt å oppheve skjenkeforbudet nå

foto