Krav om ny ekstraordinær generalforsamling i lakseselskapet NTS – vil bytte ut styret