Hund avlivet etter å ha bitt fireåring i Nordfjord