Eksklusiv biff skal erstatte kumjølka

foto
Den eine vil ha kos, den andre vil i avisa. Dei to wagyu-oksane er forskjellige, akkurat slik som oss menneske. Bonde Arne Inge Andreassen har fått eit spesielt tillitsforhold til desse dyra med japanske genar. Foto: Terje Engås