Forsøkte å komme til enighet om regnestykket

foto
Fylkesadministrasjonen og konsulentselskapet Deloitte er uenige om tallgrunnlaget. Foto: Morten Hjertø