Optimar er nominert til nyskaperprisen nettopp for sin nyvinning, avlusingsanlegget «Optilice».

Testet på Farstad-båt

Systemet ble første gang testet ut om bord i supplybåten «Far Server» i fjor vår.

– Her brukes ingen kjemikalier. Bare varmtvann, opplyser salgs- og markedsdirektør Asbjørn Solevågseide i Optimar.

– Skissen til ideen oppsto hos folk fra våre tre bedrifter på Valderøya, Stette og Stranda for et års tid siden, forteller daglig leder, Håvard Sætre.

foto
NY DAGLIG LEDER Håvard Sætre begynte hos Optimar i høst. Han kom fra Vard Electro. Foto: Staale Wattø

Det gikk kanskje tre måneder før de hadde en prototyp om bord i «Far Server». 2,5 millioner fisk ble kjørt igjennom systemet. Testinga viste meget lovende resultater.

Fordeler av klynga

Frode Kjølås, sjef for forskning og utvikling hos Optimar, og Amund Pedersen hos Fjordlaks har vært motorer i prosjektet.

– Vi har hatt store fordeler av å være tufta på den marine klynga med fiskeri og havgående fiskeflåte. Vi har jobba godt mot klynga med å være innovative. Det har stilt større krav til oss som leverandør. Men det har også vært dyrere og mer ressurskrevende å utvikle oss i takt med kundene, påpeker Solevågseide som allerede har solgt 24 «Optilice»-anlegg.

foto
AVLUSINGSANLEGG Salgs- og markedssjef i Optimar, Asbjørn Solevågseide, sier Optimar allerede har solgt 24 avlusningsanlegg. Foto: Staale Wattø

Virksomheten har ellers flere spennende prosjekter på gang både innad og i samarbeid blant annet med SINTEF og FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond).

Bedriften er definitivt på stigende kurve. Aldri har ordreboka til Optimar vært mer fulltegnet.

I fjor hadde de en omsetning på 650 millioner kroner. I år håper de å nå 800 millioner kroner. Lokaliseringen av virksomhetene på Valderøya, Stette og Stranda blir som nå.

Akkurat nå er de i ferd med å tilsette 10 nye medarbeidere. I fjor høst begynte Håvard Sætre som ny daglig leder.

Fersk Nofima-rapport

En rapport fra Nofima bekrefter de gode resultatene fra «Far Server».

Den baserer seg på ytterligere uttesting i høst om bord i brønnbåten «Rofjell» og «Polar Viking» som er et nytt servicefartøy til oppdrettsnæringen. Begge båter hadde en avlusningskapasitet på 200 tonn i timen. Det tilsvarer 300.000 fisk i timen.

Konklusjonen er at «Optilice» har stor behandlingskapasitet og er en hurtig og effektiv måte å avluse fisk på samtidig som den ivaretar dyrevelferd, ifølge seniorrådgiver Bjørn Roth hos Nofima.

98 prosent dør

Resultatene viser at 98 prosent av den bevegelige lakselusa dør i anlegget med sjøvann som holder en temperatur på 30–34 grader.

– Det er fortsatt rom for forbedringer for å gjøre systemet enda mer optimalt, sier Roth. Han sier behandling mot lakselus er komplekst og det finnes ingen «quick fix». Avlusing med temperert sjøvann tar ikke den fastsittende lusa som utgjør rundt 20–30 prosent.

Les flere nyheter om næringsliv her