Fylket ønskjer «læreplassjeger»

foto
Jakob Vorren (frå venstre), Siv Katrin Ulla og Per Vidar Kjølmoen i Møre og Romsdal Arbeidarparti.