Tomtestridig runddans i Fremmerholen

foto
VA-er tomt for renseanlegg, øst for barnehagen (B). Foto: ILLUSTRASJON: Ålesund kommune