Målet var å kartlegge omfanget av kriminaliteten innen bygg- og anleggsbransjen i privatmarkedet.

Til sammen 320 medarbeidere fra Skatteetaten, politiet, NAV, Arbeidstilsynet og lokale kemnere utførte kontrollen av 1200 byggearbeidere på 536 privatadresser i Norge.

– Resultatene viser at de fleste virksomhetene driver seriøst, men også at mange forbrukere benytter seg av useriøse selskaper, eller de beveger seg langt inn i gråsonene for hva som er lov, sier Øystein Andersen, felles talsperson for den tverretatlige kartleggingsaksjonen.

Tall for Møre og Romsdal

I løpet av aksjonsdagene ble 28 private byggeprosjekter og 34 virksomheter sjekket i Møre og Romsdal.

Tre arbeidere ble bortvist fra stedet på grunn av manglende arbeids- og/eller oppholdstillatelse i Norge. I tillegg er fem personer mistenkt for trygdesvindel. Det vil si at de mottok trygd mens de jobbet svart, viser tallene fra kontrollen som ble gjennomført i fylket.

– Hos noen virksomheter brytes lover og regler bevisst, men vårt inntrykk er at de fleste arbeiderne ikke har kriminelle hensikter, men på grunn av liten fagkompetanse, mangel på kontakter og språkvansker har mange problemer med å få seg jobb. Derfor risikerer de å bli utnyttet av kriminelle aktører, sier Øystein Andersen.

Tilsynsleder Jan Erik Rinnan i Arbeidstilsynet, Ålesund, sier til smp.no at arbeidsmarkedskriminalitet og svart arbeid eksisterer fordi noen benytter seg av det.

– Alle har et ansvar, både overfor dem som blir utnyttet, overfor fellesskapet og for å sikre at vi har et sunt og godt nærings- og arbeidsliv i Norge, sier han.

Bildet er hentet fra en byggeplass der flere offentlige etater gjennomførte tilsyn i mai. Foto: Arbeidstilsynet
Bildet er hentet fra en byggeplass der flere offentlige etater gjennomførte tilsyn i mai. Foto: Arbeidstilsynet