De tre ålesunderne, som i tingretten ble dømt for heleri av 386 tonn med fisk til en verdi av 11,6 millioner kroner, er nå i gang med sin ankesak i Frostating lagmannsrett.

Kjøpt fisk

Advokat Jan Erik Teigum, som forsvarer en 51-åring som er daglig leder i Aalesund Seafood, selskapet hovedmannen i saken har solgt fisken til, mener hans klient har handlet i god tro.

– Han har gjennom sitt selskap kjøpt fisk fra sakens hovedmann gjennom lengre tid. Alle handlene følges av fakturaer, og betalingen blir fakturert over bankkonto og alt er regnskapsført. Min klients mobil ble også beslaglagt av politiet, og her lå alle meldingene mellom min klient og han som har solgt fisken, ikke en var slettet. Her er med andre ord ikke gjort noen som helst jobb for å skjule spor, alt er derimot sporbart, sa Teigum.

I god tro

Teigum mener med andre od at det ikke finnes noe som helst grunnlag for at hans klient ikke har kjøpt fisken i god tro, noe han ba retten merke seg.

Aktor, politiadvokat Hilde Haugen mener at dette ikke stemmer. Hun vil prøve å overbevise lagmannsretten om at hovedmannen har tilegnet seg 386 tonn med fisk på ulovlig vis, og at han gjennom 110 leveranser fordelt på seks år, har solgt denne til Aalesund Seafood, som med viten og vilje har kjøpt fisk de må ha visst har vært stjålet.

Hun skal også overbevise rettens medlemmer om at den tredje tiltalte har stjålet deler av denne fisken fra Scanprod på Valderøya, hvor han tidligere var ansatt.

Vil ha erstatning

Advokat Maria Kvalen representerer Scanprod. I tingretten ble de tildelt en erstatning på 600.000 kroner fra de tre mennene, nå vil de ha mer, mye mer.

– Vi mener at 227 tonn av denne fisken stammer fra Scanprod, og vi har satt verdien på den til 9,7 millioner kroner, som vi vil søke erstatning for av de tiltalte, sa Kvalen i sttt innledningsforedrag.

Fra Nordnorge

Lagmannsretten fikk i går høre store deler av forklaringa til den hovedtiltalte mannen i saken. Han har vedkjent at han ikke har betalt moms og skatt for fiskesalget, og den delen av dommen er heller ikke anket. Men i lagmannsretten sto han fast ved at han hadde kjøpt og solgt fisken i god tro.

– Den kom via kontakter i Nordnorge, og ble losset stort sett på Digerneset. Hvem som leverte den vet jeg ikke, og betalinga skjedde der og da, forklarte mannen, noe han også gjorde i tingretten.