Etter finteljinga er det klart at kommunestyret i Ørsta får denne samansetjinga dei komande fire åra:

Senterpartiet:
Stein Aam
Synnøve Petrine Rekkedal Hill
Tove Halse Digernes
Yngve Frøland
Ola Perry Saure
John Helge Bjørndal
Anne Stine Foldal Aam
Høgre:
Rune Hovde
Per Are Sørheim
Fredrik Christian Langlo
Inger Merete Sandvik Sundnes
Ann-Karin Sætre
Kim Frode Thorup
Einar Holsvik
Karl Asgeir Sæbønes
Arbeiderpartiet:
Karen Gudveig Høydal
Jostein Olafson Mo
Svein Ivar Aarskog
Astrid Elise Bjørdal
Alexander Riise Olsen
Framstegspartiet:
Odd Magne Vinjevoll
Hans Olav Myklebust
Idar Henning Vatne
Inge Kolås
Anbjørn Steinholm Frislid
Kristeleg Folkeparti:
Paul Kristian Hovden
Eli Margrethe Birkeland
Roger Vartdal
Reidun Vigestad Berge
Venstre:
Gunnar Magne Knutsen
Anne Kirsten Ellingsen
Sosialistisk Venstreparti:
Marit Aklestad
Miljøpartiet De Grønne:
Karin Frida Andrea Gillberg