– Det er nok dessverre slik at systemet med verdikort fortsatt ikke er hundre prosent på plass, sier kommunikasjonsansvarlig Ingeborg Ukkelberg i Årim.

Da Årim innførte ordningen med å levere inntil 600 kilo avfall på miljøstasjonene uten å betale, fikk miljøselskapets kunder et verdikort i posten.

– Når dette systemet er oppe og går slik det skal, får kundene beskjed der og da når de passerer grensa på 600 kilo. Slik er det ikke i dag, og vi skjønner at folk kan bli overrasket hvis de får regning på det som er levert over grensa, sier Ingeborg Ukkelberg.

Les flere nyheter fra Ålesund og omland på smp.no

Da verdikortet ble lansert, var det fortsatt noen mangler på datafronten, men planen var at systemet skulle være klart over nyttår.

– Vi kunne helt sikkert gjort det tydeligere at du ikke får varsel når du leverer mer enn 600 kilo, sier Ukkelberg. Men dette løser seg når teknologien er på plass på Bingsa.

Får regning

Årim registrerer det som blir levert på verdikortet, og er det over 600 kilo, får kundene regning i etterkant.

– Er det mange som har fått en slik overraskelse i posten fra dere?

– Nei, ikke mange, sier Ingeborg Ukkelberg.

For de aller fleste holder det godt med 600 kilo i året. Men er man for eksempel i gang med å renovere huset sitt, blir det fort mer.

Hun minner også om at ferdig sortert, farlig avfall har ei grense på tusen kilo før man må betale ved levering.

– Må folk sjøl følge med på hvor mye de leverer?

– Det er i hvert fall en måte å unngå overraskende utgifter på før systemet er på plass, sier Ingeborg Ukkelberg.

– Når blir det?

– Vi håper at det skal være på plass til våren.

– På de ni andre miljøstasjonene Årim har ansvaret for, er systemet klart og fungerer slik det skal. Kundene får vite hvor mye de har levert, og kan betale på stedet hvis de leverer over kvoten, sier Ingeborg Ukkelberg.

Gjør som 25.000 andre - følg smp.no på Facebook