Mener mørklagt molo er til fare for sjøfarende

foto