Det ble enstemmig besluttet på Allmennlegeforeningens landsmøte nylig, skriver Aftenposten.

Foreningen er organisasjonen for landets fastleger. Styret skal også vurdere når Legeforeningen eventuelt ikke kan anbefale sine medlemmer å delta i ordningen.

Leder Nils Kristian Klev beskriver stor usikkerhet og frustrasjon blant fastlegene.

Aftenposten skrev nylig at handlingsplanen for å redde fastlegeordningen verken har ført til nye fastleger eller forhindret at erfarne fastleger slutter. Klev mener tiltakene er gode, men ikke tilstrekkelig finansiert.

Klev påpeker at det ikke ble satt av penger til fastlegeordningen i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det sender et dårlig signal, sier han.

– Vi vil ha basistilskudd som gjør at vi kan ha færre pasienter. Det handler ikke om mer penger til den enkelte lege, men flere fastleger å dele oppgavene på.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at hun forbereder kraftfulle grep for å sikre en bærekraftig fastlegeordning.

– Regjeringen er fullt klar over at fastlegeordningen har gått fra vondt til verre. Det viser dagens situasjon klart og tydelig, sier hun.

Det er behov for å se på hele innretningen og finansieringen av tjenesten, sier hun.