Det pågår en omorganisering i Fiskeridirektoratet, fra hovedkontor og regioner til divisjoner.

Møre og Romsdal Fiskarlag sendte i august en innsynsbegjæring til Nærings- og fiskeridepartementet og fikk avslag. Sammen med Fiskebåt Vest har de påklaget avslaget.

– Det som er oppsiktsvekkende er at Ålesundskontoret er fullstendig fraværende. Alle de andre kontorene har fått en funksjon med tilhørende lederstilling. Bortsett fra Ålesund, sier styreleder Janne Grethe Strand Aasnæs i Fiskebåt Vest til NRK Møre og Romsdal.

Dominerende fiskerifylke

Også daglig leder i Møre og Romsdal Fiskarlag Ole Morten Sorthe reagerer på at de ikke har fått innsyn i innstillingen, og er bekymret for hva som vil bli vedtatt.

– Vi frykter at Ålesundskontoret ikke blir tildelt lederstillinger, noe vi misliker siden vi er et dominerende fiskerifylke, sier Ole Morten Sorthe, daglig leder i Møre og Romsdal Fiskarlag.

Ikke fattet vedtak

Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen sier de har konstituert lederne ut ifra en helhetlig kompetanse, og viser blant annet til at regiondirektøren som er plassert i Ålesund har bosted i Trondheim.

– Jeg er helt uenig i at kunnskapen i Ålesund forsvinner. Det er ikke slik at noe kontor skal legges ned, ingen skal være nødt til å flytte og ingen skal miste jobbene sine. De konstituerte stillingene er midlertidige lederstillinger. Den geografiske plasseringen av ledere er til behandling, og vedtaket er ikke klart, sier Bakke-Jensen til NRK.