Gjelsvik: – Har merket meg proble­mene til Møre-kommu­nene

foto