Vil gi grønt lys for 75 bustadar her – utbyggar manglar nødvendige avtalar