– Respektløst overfor våre folkevalgte organ

foto
Ålesund-ordfører mener Sve opptrer respektløst og nærer opp under fogderistriden.. - Vi skal holde oss for gode til å nøre opp til strid mellom fogderiene. Å stille opp at en skal ta fra Ålesund for å finansiere prosjekt på Nordmøre er å nøre opp under den striden, sier Aurdal.