Tungtransport på veg til Haramsøya veltet og sperrer vegen