Bygde hus på myrgrunn

foto
Steinar Lausund (t.v.) da han solgte boligprosjektet Storfjord Allé på Flisnes til Norgeshus Din Bolig AS ved Roar Eiken (t.h.). Lagmannsretten mener begge parter har ansvar i saken. Foto: Karl Johan Vatne