- Bingsa Gjenvinning AS driver uten tillatelse, lagrer farlig avfall og slam uten tillatelse, samt mangler kontroll på utslipp til vann

foto