Tatt seks ganger for bilkjøring uten førerkort - fem av gangene med promille

foto
Sunnmøre tingrett. Foto: Stig Vågnes