De tre sentrene er tatt opp i ordningen Norsk katapult, som har fått 125 millioner kroner fra Nærings- og fiskeridepartementet og skal hjelpe bedrifter å komme raskere fra idestadier og ut i markedet.

Nyheten ble sluppet av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under Sivakonferansen i Trondheim i dag.

– Jeg vil gratulere de tre miljøene med å ha fått et spennende og viktig oppdrag. Havet er et av de viktigste områdene Norge skal satse på i fremtiden. De nye katapult-sentrene vil bidra til at nye løsninger fra havnæringene kan testes, utvikles og overføres til andre bransjer, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Eneste digitale senter

– I dag er det virkelig grunn til å feire. DigiCat Norwegian Catapult Centre i Ålesund blir det eneste digitale katapultsenteret som vil ha ansvar ikke bare for de regionale bedriftene, men bedrifter over hele landet.

– Dette er også en honnør til regionen. Vi ligger i forkant når det gjelder løsninger for framtida, på linje med romfarts-, fly- og bilindustrien, sier direktør i ÅKP Blue Innovation Arena, Per Erik Dalen.

Nøkkelen er samarbeid

Katapult-sentrene tilbyr spesialiserte testfasiliteter, kompetanse og nettverk. Målgruppen er særlig små og mellomstore bedrifter over hele landet, men også større bedrifter og forsknings- og utviklingsmiljø.

– Nøkkelen her er samarbeid, og her vil de små bedriftene, som vi jo har mest av i vår region, samarbeide med de største. Det er jo litt i ånda i regionen vår, vi samarbeider når vi kan og konkurrerer når vi må, sier Dalen.

Som også roser bidragene fra hovedsamarbeidspartnerne til ÅKP på veien fram mot status som nasjonalt senter: Rolls Royce, Ulstein, Immarsat, Offshore Simulation Centre, Norut, NTNU og Sintef.

Digitale tvillinger

DigiCat Norwegian Catapult Centre i Ålesund, som skal etableres av ÅKP Blue Innovation Arena, er primært rettet mot havnæringene, men er relevant for hele den norske produksjonsindustrien. Det skal være et nasjonalt senter knyttet til bruken av simulering, virtuell prototyping og digitale tvillinger, sistnevnte er digitale kopier av reelle produkt som en vinsj eller en båt, der en kan legge inn driftserfaringer og eksperimentere for å utvikle produktet videre.

I følge Dalen vil senteret i Ålesund få i overkant av 20 millioner kroner første år.

Grønn omstilling

Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre i Bergen blir det andre nasjonale senteret, og skal ha fokus på utvikling av nye løsninger for vekst og grønn omstilling innenfor havnæringene. Katapult-senteret vil teste nye løsninger innen for eksempel petroleum, matproduksjon og fornybar energi.

Det tredje er Sustainable Maritime Norwegian Catapult Centre på Stord, senter for ulike typer energisystem som batteri, brenselsceller og hybride systemer til havnæringene og relatert industri. De tar utgangspunkt i «det grønne skiftet», et område hvor de allerede har etablert betydelig kompetanse og kapasitet.

Solide kompetansemiljø

– De tre nye katapult-sentrene har sterke koblinger til forskning og industri. Dette er solide kompetansemiljø som utfyller den øvrige infrastrukturen for innovasjon i Norge. De vil kunne bidra betydelig til omstilling og utvikling av næringslivet i Norge, sier Stein Terje Dahl, konst.ituert adm. dir. i Siva.

Norsk katapult blir håndtert av Siva i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge.