Må legge ned garden om Nordøyvegen ikkje kjem

foto
Eivind Davik og døtrene Amalie Davik (t.h) og Johanne Brandsøy fortel at familiegarden ikkje blir ført vidare til neste generasjon om Nordøyvegen ikkje blir bygd. Då ønsker ikkje døtrene å flytte tilbake til Fjørtoft. Foto: Nils Harald Ånstad