Migrantbarn flyttet tilbake til skandalemottak i Texas

foto