– Vi må gjere fylkespolitikken forståeleg

foto
Urtė Karanauskaitė er leiar i ungdomspanelet i Møre og Romsdal. Ho meiner det er svært viktig at ungdomen engasjerer seg for å påverke korleis heimstadane deira utviklar seg. Foto: ANDREAS STEINNES BJERKNES