Fryktar for kystjordbruket

foto
Torleiv Rogne åtvarar mot å innføre forbod mot myrdyrking på kysten. Strenge restriksjonar vil få alvorlege følgjer for dei som satsar på jordbruket her. Rogne ber fylkesutvalet seie klart frå om dette til sentrale styremakter. Foto: Arkiv