Tirsdag ble fylkesstatistikken for Møre og Romsdal publisert. Blant hovedfunna er nedgangen i sysselsatte og at fylket fremdeles har et kjønnsdelt arbeidsmarked.

I tillegg har Møre og Romsdal hatt lavere vekst i folketallet.

Statistikken ble presentert av fylkesplansjefen på fylkestingsmøtet i Geiranger.

Ikke lenger under landssnittet

– Møre og Romsdal har i lang tid vært et fylke med lav arbeidsløshet. Slik er det ikke lenger, sier fylkesplansjef Ole Helge Haugen i en pressemelding.

Arbeidsledigheten i fylket er nå 3,2 prosent - mot 3,2 prosent på landsbasis. Økningen i Møre og Romsdal fra i august i fjor til i år er på 14,3 prosent - mens det for landet er uendra.

Tallene viser at det er klart flest menn blant de arbeidsledige. I Vanylven utgjør menn over 79 prosent av de arbeidsledige. Det er også størst økning i arbeidsledigheten i aldersgruppen over 50 år.

Økningen i antall ledige var størst blant industriarbeidere, deretter er det flest arbeidsledige blant dem med bakgrunn fra bygg og anlegg, og butikk- og salgsarbeid.

Ytre sliter mest

Det er store forskjeller mellom kommunene. Kristiansund og Hareid har den høyeste andelen arbeidsledige med 5,4 prosent, fulgt av Ulstein med 4,6 og Haram med 4,4 prosent.

– Ytre sliter mest, mens vi ser at for eksempel Nordmøre har vekst, sier Haugen.

Les også: Ekspert om å bli arbeidsledig: – Nesten som å miste en del av seg selv (kun for abonnenter)

Endring i arbeidsmarkedet

Fallet i oljeprisen har ikke overraskende påvirket arbeidsmarkedet. Fra 2014 til 2015 falt sysselsettinga i fylket med 3,1 prosent - eller 4 142 sysselsatte. Nedgangen var størst i næringene knytta til oljeindustrien.

De to næringsgruppene som hadde størst nedgang i tallet på sysselsatte, var jordbruk, skogbruk og fiske, og i industri. Prosentvis var nedgangen størst nnen jordbruk, skogbruk og fiske, med en nedgang på 20 prosent de siste fem årene.

Lavere befolkningsvekst

Folketallet i Møre og Romsdal økte med 0,6 prosent fra 1. januar 2015 til 1. januar 2016. I Norge var økningen 0,9 prosent. Dette er klart lavere enn fra 2014 til 2015, og det ifølge fylkesstatistikken grunn til å vente at veksten i 2016 blir enda lavere. Bare Oppland hadde lavere vekst i perioden januar-juni i år.

Møre og Romsdal har en høyere andel eldre enn landsgjennomsnittet, og færre i reproduksjon alder enn snittet.

En annen utfordring for Møre og Romsdal er kvinnemangel - at flere kvinner enn menn flytter ut av fylket.

Les fylkesplansjefens kronikk om problemstillingen: Da damene dro - kampen om kompetansen

foto
Endringer i sysselsettingen i de ulike kommunene i Møre og Romsdal. Foto: Fylkesstatistikken
foto
Ole Helge Haugen Foto: Staale wattø