Stor interesse for å bygge Møreaksen

foto
E39 Ålesund-Molde inneholder flere tunneler, bruer og vegstrekninger. I første omgang skal strekningen fra Ørskogfjellet mot Molde ut på anbud. Foto: Kart Statens Vegvesen