Lar fylkestopp beholde lønna som ble til i hemmelig avtale

foto