Var innstilt som ny kommunedirektør – tapte med én stemme