– Årets hyggeligste budsjettsprekk

foto
Ålesund: Fredag delte Sparebank1 SMN ut penger til lag og organisasjoner i Ålesund-distriktet som deltok under innsamlinga. De tre lengst til venstre er Marita Løvik Stadsnes - banksjef privatmarkedet, Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal og Jan Rune Hurlen banksjef næringsliv. Foto: Staale Wattø