Endrar planane for Nordøyvegen

foto
Fjørtoftfjordtunnelen: Fjellet blir vaska reint før det blir sikra med sprøytebetong. Foto: Statens vegvesen