Avviser overproduksjon av geitemjølk

foto
Hogne Homberset (t.h.) er ein av dei som har satsa stort på geitemjølkproduksjon siste åra. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale trur og håpar at det skal gå an å halde oppe denne mjølkeproduksjonen i åra framover. Han held også fram geitene som viktige for kulturlandskapspleie. I midten på bildet er Odd A. Folkestad som er lokalpolitikar i Volda. Foto: Svein Olav Humberset