Sunnmørsposten har hentet inn tall fra de største forsikringsselskapene på Sunnmøre og Nordfjord, for å se hvor mange skader som er meldt inn fra de ulike kommunene.

Gjør som 25.000 andre - følg smp.no på Facebook

Felles for alle er at det ble flest skaderpå kysten, og at omfanget var mindre enn fryktet.

– Selv om det ble notert vindrekorder i Norge under Tor, så har dette gått veldig bra. Vi opplever at folk som bor langs kysten er vant til å takle hardt vær, og har tatt forholdsregler, sier i Sigmund Clementz i If forsikring.

200 i Ålesund

Det er mest småskader på bygninger, biler og båter. Forsikringsbeløpene ser ut til å ligge på rundt 60.000 kroner - mens de største kan være på over millionen.

I Ålesund ble det meldt rundt 200 skader - klart flest av kommunene i vårt distrikt. Tar vi hensyn til innbyggertall, var det Selje, Vågsøy og Vanylven som hadde flest skader (se kartet over).

Vi tar forbehold om at vi ikke har tall fra alle selskaper, og at det fremdeles kan være skader som ikke er meldt inn (se oversikt over forsikringsselskaper nederst).

Syv ganger mindre enn Dagmar

Finans Norge samler inn tall fra alle forsikringsselskapene på fylkesnivå. Halvannen uke etter ekstremværet har de følgende anslag for naturskadeerstatninger:

Stormen Tor anslås til å komme på 180 millioner kroner i naturskadeerstatninger. Tor forårsaket dermed langt færre bygningsskader enn Nina i 2015 eller Dagmar i 2011.

Naturskadeerstatninger gjelder bare skader på bygninger, mens for eksempel kjøretøy, vogner, båter og veger kommer utenom. Totalt er det meldt om rundt 3000 naturskader etter Tor. 1000 av disse var i Møre og Romsdal.

Bedre forberedt

– Dette er ikke en stor hendelse sammenlignet med tidligere store stormer, sier Tonje Westby i Finans Norge.

– Dette handler om vær og vindretning, hvor vinden treffer og hvor mange bygninger som er akkurat der. Vi håper også at god varsling har gjort at folk har tatt forholdsregler, sier hun.

Som man ser av grafen under, utpeker nyttårsorkanen i 1992 og Dagmar (og Berit) i 2011 seg med svært mye høyere skadebeløp enn de andre årene. Tor når ikke Dagmar til anklene.

Disse har vi fått tall fra:

  • If: Totalt 145 skader på Sunnmøre og Nordfjord.

  • Gjensidige: Totalt over 800 skader, 318 på Sunnmøre og Nordfjord.

  • Møretrygd: Registrert 89 skader totalt. Snittskaden ser ut til å ligge på ca. 60.000 kroner.

  • Sparebank 1: Har totalt fått inn 388 skademeldinger for totalt nærmere 11 millioner kroner - 165 på Sunnmøre og Nordfjord.

  • KLP (Kommunal Landspensjonskasse): 17 skader på Sunnmøre og Nordfjord. Skadene er i de fleste tilfeller rundt 30.000, mens enkelte skader vil havne på noen hundre tusen kroner.

Disse er ikke med i oversikten:

  • Frende: Har totalt fått inn 240 skader. 30-40 er på bil/campingvogn, resten på bygninger. Gjennomsnittlig beløp er på 62.000 kroner, den dyreste så langt er på rundt millionen. Av skader på over 50.000 har de registrert flest på Vågsøy, Selje og Eid.

  • Tryg: Har ca 500 skader etter Tor, men kun tall på fylkesnivå. Snittskaden ser ut til å ligge på ca. 60.000 kroner.

  • Eika: Har ikke kunnet gi oss tall på kommunenivå.