– Påstandene er fullstendige urimelige, og det vet også Arbeiderpartiet godt. Vi har en hatt en betydelig satsing på hele Forsvaret – og ikke minst Hæren og Heimevernet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Hun svarer på kritikken fra leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap) om at det er "satt i gang en rekke utredninger" i Hæren og Forsvaret, men at investeringer er blitt lagt på is.

– Realiteten er at verken Hæren eller Heimevernet er satt på vent. Det er satt av store investeringer til disse. Jeg undres over hvorfor Ap i et valgår snakker om mer penger, og at de snakker om ulike tiltak – som de ikke var i nærheten av å finne på da de satt i regjering, svarer Søreide.

Mangler forsyninger

Kommentarene kommer i kjølvannet av den graderte rapporten "Forsvarssjefens resultat- og kontrollrapport for 2016", der forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen gir Heimevernet den dårligste karakteren av fem mulige. Han opplyser i rapporten at kun ett heimevernsområde er definert som beredskapsklart, skriver Klassekampen.

– Det er veldig stor avstand mellom det Søreide lovte før valget – og det som er unnskyldningen nå. Hun lovte en massiv økning i landmilitæret. Men isteden har Hær og Heimevern vært på utredning i fire år, sier Huitfeldt.

Den graderte rapporten som ble skrevet ved utgangen av 2016, viser også at Heimevernet mangler grunnleggende nødvendig materiell og forsyninger. Samtidig sliter forsvarsgrenen med å skaffe kompetent personell, og soldatene trener for lite.

– Tar tid

– Dette er en rutinemessig rapport som kommer tre ganger i året, som peker på det både Forsvarssjefen og jeg har sagt siden 2013. At det er mye bra – men også særlige utfordringer knyttet til reaksjonsevne og utholdenhet. Det er nettopp dette som ligger til grunn i langtidsplanen, og den vil gi en betydelig styrking av Forsvaret, sier Søreide og legger til:

– Vi har også sagt at det kommer til å ta lengre tid enn én langtidsplan å bygge opp Forsvaret. Fordi det tar tid å snu 20 års systematisk underfinansiering og forvitring av Forsvaret.

I den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret skal Heimevernets områdestruktur kuttes med 7.000 soldater. Planen har også satt allerede vedtatte investeringer i Hæren og Heimevernet på vent, inntil framtiden for den såkalte landmakten skal avgjøres i en egen utredning. I utredningen er det foreslått å samle Heimevernet og Hæren under samme ledelse.

Heimevernet utgjør 45.000 soldater fra alle grener. Heimevernet består av 15 innsatsstyrker og 249 områder fordelt over hele Norge. Av rapporten går det fram at 103 av 249 HV-områder har en materielloppfyllingsgrad som er mindre god, skriver avisen.